Göm menyn

Kollegial feed back på ansökningar till Vetenskapsrådet

Det rekommenderas att ansökningar till t ex Vetenskapsrådet granskas av utomstående person innan ansökan skickas in. IKE rekommenderar att man tar hjälp av erfarna kollegor för att få feed back. Vi kan hjälpa till att förmedla granskning av din ansökan.

Om du är intresserad av sådan granskning skicka din ansökan till proprefekt Peter Påhlsson för vidareförmedling senast 28 februari Peter.Pahlsson@liu.se


Christina Ekerfelt, professor, prefekt


2017-02-06
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-02-06