Göm menyn

Lägesrapport LiU:s initiativ i flyktingfrågan

Universitetet ska aktivt arbeta för att ta tillvara den potential som nyanlända människor har och möjliggöra deras etablering i det svenska samhället. Målet med samordningsuppdraget är – i linje med rektors beslut - att bidra till att synliggöra det som görs, skapa länkar mellan pågående initiativ både inom och utanför LiU, samt stödja nya idéer

Universitetets insatser kan grupperas i fyra områden:

  • LiU som utbildningsanordnare 
  • LiU som arbetsgivare och forskningsinstitution
  • LiU och studentengagemang
  • LiU och samverkansuppdrag

Uppdraget är från och med årsskiftet placerat inom Internationaliserings-, forskningsstöds- och samverkansavdelningen (IFSA). Mer information om arbetets fokus under 2017 kommer i nästa lägesrapport. Hör av er om ni har tips och frågor.

LiU är stort och fullt av spännande verksamhet - och informationen nedan täcker inte allt som pågår/har pågått - så vi tar tacksamt emot tips för att kunna synliggöra aktiviteter och pågående initiativ av olika slag, hör gärna av er.


Har ni funderat på att anlita en nyanländ praktikant men behöver mer information och/eller vill ställa frågor?

Som ett led i arbetet med att anlita fler nyanlända praktikanter på LiU organiserar vi och Arbetsförmedlingen information och mingel för LiU-anställda och potentiella praktikanter den 15:e februari 12-13.

Information för er som funderar på att anlita en praktikant ges i P36, C-huset. Samtidigt informeras potentiella praktikanter om LiUs verksamhet i P42, också i C-huset. Gemensamt mingel och lunchmacka följer. Mer information skickas via mail.

Anmäl deltagande till veronica.broden.gyberg@liu.se (allra helst innan den 5:e februari för underlätta planering). Skicka gärna med frågor ni har också.

Bakgrundsinformation: LiU och andra myndigheter har fått i uppdrag av regeringen att tillhandahålla praktikplatser för nyanlända under en treårsperiod med början 2016. Mer information om uppdraget finns på Arbetsgivarverkets hemsida. Perioden bör vara mellan två och sex månader och syftet med praktiken är ”att nyanlända arbetssökande, såväl kvinnor som män, ska få utveckla sina kunskaper i det svenska språket, få ett ökat nätverk och få kunskap om arbete på statliga myndigheter, vilket kan förbättra deras möjligheter till ett framtida arbete oavsett arbetsmarknadssektor.” Praktiken kan vara på halvtid och ska vara möjlig att kombinera med exempelvis SFI.


Välkomna till nästa tillfälle i seminarieserien om integration och migration: Nyanlända barn, den svenska mottagningsstrukturen och barns rättigheter.

Seminarieserien, som LiU organiserar tillsammans med Länsstyrelsen, invigdes i december med introduktion av LiU:s rektor och landshövdingen. Temat för detta fullsatta tillfälle på Linköpings slott var Migration och vuxenutbildningens potential för social inkludering med Andreas Fejes (professor i vuxenpedagogik, Institutionen för beteendevetenskap och lärande) och Magnus Dahlstedt (professor i socialt arbete, institutionen för samhälls- och välfärdsstudier).

Nästa tillfälle i serien äger rum den 1 februari 15:15-17 i och handlar om Nyanlända barn, den svenska mottagningsstrukturen och barns rättigheter.

Seminariet leds av Karin Zetterqvist Nelson (professor, tema barn), Mirjam Hagström (utredare, tema barn) Jonathan Josefsson (doktorand, tema barn)och tar sin utgångspunkt i Fortes rapport Nyanlända barn och den svenska mottagningsstrukturen samt en ny avhandling om rättsligt beslutsfattande och offentlig debatt om barns rätt till uppehållstillstånd. I rapporten lyfts de utmaningar och problem som blev tydliga när mottagningsstrukturen under hösten 2015 utsattes för påfrestningar. Hur skiljer sig situationen för de barn som kommer med sin familj jämfört med de barn som kommer ensamma? I avhandlingen ”Children at the Borders” belyses hur rättsliga normer om barn, rättigheter och uppehållstillstånd har utvecklats i Migrationsöverdomstolen de senaste åren och hur dessa normer har ifrågasatts av asylsökande barns rättighetsanspråk och motstånd mot utvisningar i DNs rapportering.

Platser finns, välkomna att anmäla er via denna länk, där programmet för hela våren finns.


Material från konferensen Högskoleutbildade på flykt

Den 28 oktober 2016 var en dag med inspiration och goda exempel på hur främst svenska lärosäten arbetar med studenter, presumtiva studenter och forskare som kommer till vårt land som flyktingar. Konferensen arrangerades av Universitets- och högskolerådet i samarbete med Utbildningsdepartementet.

Gå gärna in och titta på filmer från konferensen, föreläsarnas presentationer med mera

Inför konferensen ovan sammanställde UHR exempel på lärosätenas arbete med flyktingfrågan. Den finns på både svenska och engelska och bifogas i detta mail.

Ytterligare en konferens planeras av UHR och kommer att äga rum i Malmö den 12-13 juni: Refugees impact on Bologna reform – Recognition of Prior Learning and inclusion in the light of increased migration.


Konferens om flyktingmottagande i Norrköping  

Den 25-27 januari arrangerar Norrköpings kommun tillsammans med REMESO (Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle) vid LiU och tankesmedjan Arena Idé en konferens för att lyfta goda exempel och hitta innovativa lösningar för kommunernas flyktingmottagande. Mer info här.


Snabbspår för samhällsvetare på gång

Ett anbud har lämnats in till arbetsförmedlingen via Spetsa. Snabbspåret planeras som ett samarbete mellan IEI, IKK och korta vägen, och kan komma att starta hösten 2017. Mer information kommer under våren.


Inkluderingsprojekt initieras av StuFF

Studentkåren StuFF har med stöd från LiU:s initiativ i flyktingfrågan initierat ett inkluderingsprojekt tillsammans med Mjärdevi Science Park, Östsvenska Handelskammaren, organisationerna Good News of Norrköping, Equal Rights, Röda korset och Mitt Liv. Målet är att skapa en plattform där nyanlända, studenter, LiU-anställda och näringslivet kan skapa nätverk för kunskapsutbyte och kompetensutveckling. Projektet startar under våren med en introduktionsutbildning för studenter samt utveckling av workshops.


En andra termin startas på Korta vägen

Det gäller deltagare som har fått individuella beslut om förlängning i syfte att inom ramen för Korta vägen uppnå C1-nivå i svenska, vilket är den språknivå som krävs för behörighet för studier vid svenskt universitet och även för att arbeta inom legitimationsyrken. Detta är modellen som kommer att användas för att i samarbete med Region Östergötland (se snabbspår för vårdutbildade) förbereda dem som har hälso- och sjukvårdsutbildning för att kunna anställas av regionen.


Nämnden för skolsamverkan organiserar konferens om nyanländas lärande – hela skolans angelägenhet

Vad innebär det att vara ledare i en interkulturell skolmiljö? Hur kan man som skolledare tänka kring språkbruk och flerspråkighet i skolan och i klassrummen? Hur kan man arbeta för att nyanländas lärande ska bli hela skolans angelägenhet? Dessa är några av de frågor som lyfts under en konferens vid Linköpings universitet den 31 mars. Konferensen vänder sig till skolchefer, bildningschefer, utvecklingsledare, rektorer samt företrädare för fristående skolor. Även skolhuvudmännens samordnare för nyanländas lärande inom Skolverkets generella insatser är inbjudna. Kontaktperson: therese.ornberg.berglund@liu.se


LiU:s aspirantutbildning samarbetar med Mitt Liv, och de söker kontinuerligt nya mentorer till sina adepter - personer med utländsk bakgrund och en eftergymnasial utbildning samt saknar arbete motsvarande deras kompetens. Mentorns uppgift är att vara bollplank och coach utifrån adeptens behov, förutsättningar och mål. Mentorn ska också vägleda och guida adepten i frågor som rör den svenska arbetsmarknaden,  jobbsökningsprocessen och normer på den svenska arbetsplatsen. Mitt Livs Chans mentorsprogram i Östergötland genomförs i Norrköping* samt Linköping* (och finns även i Stockholm, Göteborg och Malmö). Om ni vill engagera er som mentorer, hör av er till diana.oxelgren@mittliv.com.


Vill du läsa mer? Se artiklarna om LiU och nyanlända längst ner på hemsidan: http://www.liu.se/insidan/flyktingfragan?l=sv

Vi har som mål att uppdatera och översätta hemsidan till engelska under våren.

Kartläggning av lärosätenas insatser kopplade till flyktingar och nyanlända (pdf)>>

Swedish higher education institutions’ activities associated with refugees (pdf)>>


2017-01-30
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-01-30