Göm menyn

IKE kollegium 9 februari 12:00-13:00

IKE kollegium 9 februari 12:00-13:00

Agenda

  • IKEs ekonomiska situation: Inventering av arbetsuppgifter och uppdrag  för transparent fördelning av forskningstid och resurser - Diskussion
  • Inför VR-ansökningarna, stöd från IKE – Jan-Ingvar Jönsson
  • Övriga frågor

Lokal: Föreläsningssal Eken ing 65, plan 09, Campus US 
Anmäl dig senast tisdag 7 februari: http://liu.se/medfak/ike/anmalningar/anmalan-ike-kollegium/?l=sv


2017-01-30
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-01-30