Göm menyn

Föreläsning om stress och stresshantering - Lecture on stress and stress management

Inbjudan till föreläsning om stress och stresshantering

Samtliga medarbetare vid IKE inbjudes till basföreläsning med efterföljande fördjupning presenterad av Feelgood

17/2 samt 15/3 ges på svenska. 28/2 samt 17/3 ges på engelska, se nedan.

Basföreläsning - fredag 17 februari kl 10-12 i Eken

 • Vad är stress och hur uppkommer det
 • Identifiera stressnivån
 • Vanliga stressymptom
 • Balans mellan stress och återhämtning
 • Återhämtning och sömn

Anmäl dig till basföreläsningen senast 10 februari här

Fördjupning - onsdag 15 mars kl 10-12 i Linden

 • Strategier för att minska stress
 • Djupgående information om sömn och sömnhygien/sömnrestriktion
 • Strategier för tidsplanering, strukturering, prioritering
 • Gränssättning

Verktyg och strategier för hantering av stressnivån på kort och lång sikt

Anmälan till detta tillfälle sker senare enligt kommande utskick!

Varmt välkomna hälsar IKEs ledning!


Invitation to lectures on stress and stress management

All co-workers at IKE are invited to a basic lecture and a later advanced lecture presented by Feelgood

Basic lecture - Tuesday February 28 at 10-12 in Linden

 • What is stress and how it arises
 • Identify stress levels
 • Common symptoms of stress
 • Balance between stress and recovery
 • Recovery and sleep

Please register for the basic lecture here no later than February 21

Advanced lecture - Friday March 17 at 10-12 in Eken

Participation in this lecture requires participation in the basic lecture

 • Strategies to reduce stress
 • In depth information on sleep and sleep hygiene/sleep restriction
 • Strategies for planning, structuring, prioritization
 • Boundaries

Registration according to a later mail!

The IKE management wish you a warm welcome

 


2017-01-25
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-01-26