Göm menyn

Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning

Syftet med bidraget är att ge stöd till större kliniska studier som är motiverade av hälso-­ och sjukvårdens behov och som förväntas leda till stor patient-­ och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod. Bidraget gör det möjligt för en större konstellation av forskare inom akademi och landsting/regioner att arbeta mot ett gemensamt forskningsmål. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens. Maximalt belopp per bidrag är totalt 20 miljoner kronor.

Utlysningen stänger 21 februari 2017 kl. 14.

Mer information och ansökan>>


2017-01-23
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-01-23