Göm menyn

Hur kan vi utveckla de obligatoriska forskarutbildningskurserna vid Medicinska fakulteten?

Fakultetens lärare och doktorander inbjuds till ett diskussionsseminarium för att utveckla och förbättra de obligatoriska forskarutbildningskurserna. Syftet med seminariet och diskussionerna är att samla in intryck, idéer och förbättringsförslag.

  • Tid och plats: Torsdagen 2 februari kl 13-17 i Valeriana, hus 511, ing 76.
  • Anmälan: Senast 26 januari till Anita Larsson, anita.larsson@liu.se.

Klicka här för schema och mer information (pdf)>>


2017-01-16
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-01-16