Göm menyn

Fördjupningskurs i PBL

Det finns fortfarande platser till fördjupningskursen i PBL nu under vårtermin 2017. Kursen krävs för samtliga basgruppshandledare inom IPL1 (och första kursen på alla program). Berörda basgruppshandledare som inte har gått kursen bör anmäla sig. 

Deadline för anmälan är satt till 22/1.

Kursdagar är 22/2, 1/3, 22/3, 5/4 (halvdag) och 19/4 (halvdag).

Mer info finns via http://liu.se/didacticum/kurser/fordjupning-i-problembaserat-larande-handledning-av-heterogena-grupper?l=sv

 


2017-01-16
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-01-16