Göm menyn

Registrerade manuskript i DiVA

I vårt kvalitetsarbete i DiVA ingår bl.a. att rensa bort poster som är registrerade som Manuskript dvs. ännu ej publicerade i någon tidskrift, kapitel i bok, konferensbidrag etc. Många manuskript är kopplade till en avhandling och det är särskilt viktigt att vi kan gallra bort dessa manuskript.

Varje vecka importerar vi poster från Web of Science och vi vet att det finns poster i dessa importer som motsvarar de opublicerade manuskripten och vi får dubbletter, vilket vi vill undvika. Vi ber därför om hjälp att distribuera detta mail till hela institutionen så berörda författare kan kontrollera ”sina manuskript” och återkomma till oss med information vilka manuskript som är publicerade (i vilken tidskrift (motsv.), volym, sidor, ev. DOI osv.) samt vilka manuskript som fortfarande är opublicerade, via mail till ep@ep.liu.se.

Vi föreslår följande:

  1. Om manuskriptet inte är kopplat till någon avhandling och inte publicerat, raderar vi posten i DiVA
  2. Om manuskriptet är publicerat och kopplat till en avhandling, uppdaterar vi posten i DiVA och byter publikationstyp från Manuskript till t.ex. Artikel i tidskrift
  3. Om manuskriptet inte är publicerat men kopplat till en avhandling och manuskriptet kommer heller inte att publiceras, kan vi antingen:
    a) ange i anmärkningsfältet i DIVA att manuskriptet inte kommer att publiceras och låta posten ligga kvar som manuskript  
    b) ange i anmärkningsfältet att manuskriptet inte kommer att publiceras och publicera fulltexten och låta posten ligga kvar som manuscript
    c) ta bort kopplingen till avhandlingen och radera posten i DiVA

Kopiera nedanstående länk och klistra in det i webbläsarens adressfönster för att lista alla manuskript registrerade på er institution:

http://liu.diva-portal.org/smash/resultList.jsf?query=&language=sv&searchType=RESEARCH&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all&aq=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&aq2=%5B%5B%7B%22organisationId%22%3A%22322%22%2C%22organisationId-Xtra%22%3Atrue%7D%2C%7B%22publicationTypeCode%22%3A%5B%22manuscript%22%5D%7D%5D%5D&af=%5B%5D


Vänliga hälsningar

Peter Berkesand
Redaktör


2017-01-16
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-01-16