Göm menyn

Fotografering av medarbetare vid IKE! - Photoshoot of IKEs co-workers!

Välkommen till medarbetarfotografering!

På LiU:s nya webb kommer alla medarbetare att ha en egen sida med plats för ett porträtt. Forskningsgrupper kommer också att visa porträtt på sina medarbetare.

Därför inbjuder IKE dig fotograferingstid nu på måndag.

Tid: Måndag 23 januari, kl 09:30-11:30 samt 14:30-16:30

Plats: Cellbiologen, plan 7. För utförlig information följ länken nedan.

Fotograf: Thor Balkhed

Mer information på svenska (pdf) >>>


Welcome to IKEs co-worker photoshoot!

On LiU’s new website all staff members will have a personal page with an area for a portrait. Research groups will also show portraits of their staff.

Therefore IKE invites you to take your picture on Monday.

Time: Monday January 23, at 09:30-11:30 and 14:30-16:30

Location: Cell Biology, level 7. Please follow the link downbelow for more information.

Photografer: Thor Balkhed

More information in English (pdf) >>>


2017-01-04
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-01-16