Göm menyn

Beställningsstopp när Raindance införs

Från 2017 kommer det nya systemstödet Raindance att användas för beställningar. Det innebär att fredagen den 30 december 2016 är sista dagen då du kan göra beställningar i LiU-Inköp/Proceedo.

Är du på gång att göra en beställning i Proceedo har du möjlighet att göra det fram till kl. 17.00 den 30 december 2016. Beställningar kan godkännas till och med 9 januari. Därefter kommer systemet enbart att vara öppet för att läsa avtalsinformation, se beställningshistorik och utföra processen för förnyad konkurrensutsättning (endast för inköpshandläggare).

Beställningsstopp under en dryg vecka. Från och med den 9 januari 2017 kan du åter göra beställningar, men då i det nya ekonomisystemet Raindance. Målsättningen vid start är att det ska gå att göra beställningar från de mest frekvent använda leverantörerna som LiU tar emot fakturor ifrån.

Vid driftsättningen publiceras en lista på Insidan här där du kan se vilka leverantörer som finns i systemet och vilka som står på tur att läggas till. För att man ska kunna beställa via rekvisition måste leverantören finnas med i leverantörsregistret i Raindance.
Saknar du en leverantör hämtar du mall för inläsning av leverantör, som vid driftsättningen publiceras på Insidan under Ekonomiblanketter här. fyller i uppgifter om leverantören och mailar mallen till ekonomisystem@liu.se. När leverantören granskats och blivit inläst i Raindance får du ett meddelande och du kan göra din beställning.

För att få behörighet att göra e-beställningar bör du gå kursen E-handel Beställa som ger en övergripande kunskap från beställning till attesterad faktura alternativt automatmatchning. Till Anmälan.

Om du har några frågor inför bytet av systemet är du välkommen att ställa dem till supportadressen

ekonomisystem@liu.se


2016-12-19
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-12-19