Göm menyn

Riktlinje för hantering av levande ljus

Levande ljus får förekomma i lokaler som hyrs av Linköpings universitet enligt vissa principer som redogörs för här>>

Så här agerar du vid brand på LiU:

https://www.youtube.com/watch?v=upEuepRaOy0

https://www.youtube.com/watch?v=dceky4LWsPw


2016-12-19
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-12-19