Göm menyn

Forskningsmedel inom området rehabilitering vid sjukskrivning

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd inbjuder ansökningar om forskningsmedel för rehabilitering vid sjukskrivning. Dessa bidrag stöder forskningsprojekt inom effektiva metoder för behandling och rehabilitering av personer som är sjukskrivna till följd av psykiska sjukdomar och tillstånd, såsom depression, ångestsyndrom och stressreaktioner, eller icke specificerad långvarig smärta i till exempel nacke, rygg, armar och axlar. Behöriga att söka är projektledare som har avlagt doktorsexamen vid ett landsting eller region i samverkan med forskare vid universitet och högskola eller andra landsting och regioner.

Projekt skall innehålla samverkan mellan landstingsorganisationer och arbetsgivare, arbetsplatser eller Arbetsförmedlingen. Läs mer på FORTE:s webbplats >>

 


2016-12-12
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-12-12