Göm menyn

Kurs i Linköping gällande klinikska prövningar och dess regelverk (GCP)

Forum Östergötland anordnar återigen en 3-dagars orienterande, övergripande kurs i Good Clinical Practice (GCP) - ett regelverk som man enligt lag måste följa vid genomförandet av kliniska läkemedelsprövningar men som också kan höja kvaliteten i andra typer av kliniska studier.

Kursen kommer att gå 15-17 mars 2017 i Linköping.

För kursinformation och anmälan:

https://www.liu.se/medfak/forumostergotland/kurser-utbildning/ovriga-kurser/gcp-3-dagars?l=sv


2016-12-12
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-12-12