Göm menyn

Utbildning i Raindance: ”E-handel beställa”

Alla som idag gör beställningar i LiU-inköp/Proceedo måste gå utbildningen ”E-handel beställa”. Den tar upp beställningar, artikel/ramavtals-strukturer, attestflöden, leveranskvittenser med mera och är nödvändig att gå för att kunna få behörighet att göra e-beställningar i Raindance. Dessa utbildningar hålls under perioden 2/1-13/3 på Campus Valla, Campus US och Campus Norrköping. Tillfällena på Campus US är:

  • 13/1 kl 10.15-12.00                    Campus US (lokal meddelas senare)
  • 2/2 kl 13.15-15.00                       Campus US (lokal meddelas senare)

Anmälan till ”E-handel beställa” görs via: http://liu.se/insidan/it/utbildning/kurser-i-nya-ekonomisystemet/e-handel-bestalla?l=sv.

Manualer, material till utbildningarna och filmer för självstudier kommer löpande läggas upp på projektets hemsida: http://liu.se/insidan/ekonomi/upphandling-ekonomisystem/manualer1?l=sv.

Riktad information om utbildningen kommer även att skickas ut via mail till de personer som idag beställer varor och tjänster via LiU-inköp/Proceedo.

To date there are no courses in English regarding Raindance (the new system for purchases, invoice processing and economy). Requests for such courses has been made to the project group.


2016-12-12
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-12-12