Göm menyn

Information om den nya avdelningsorganisationen/Information regarding the new Divisional organizatio

Ny avdelningsorganisation från och med 170101

Vid gårdagens IKE kollegium presenterades den nya avdelningsorganisationen vid IKE samt de nya cheferna i denna nya organisation.
För organisationsskiss, förteckning över chefer vid de nya avdelningarna och enheterna samt information om förändringar vad gäller den administrativa organisationen se;

Organisationsskiss etc >>

New Divisional organization from 170101

At yesterday's "IKE kollegium" the new Divisional organization as well as the new Heads of Divisions and Units were presented.
For organizational outline, list of the new Heads of Divisions and Units, as well as information about changes in the administrative organization see;

Organizational outline etc

 

 

 

 

 


2016-12-07
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-12-07