Göm menyn

Information angående införande av P-avgift inom Region Östergötland

Det blir efter sommaren 2017 som avgifter börjar tas ut på personalparkeringarna i Region Östergötland. Just nu pågår arbetet med att hitta en så bra betalningslösning som möjligt och förbereda praktiskt för införandet.

I augusti beslutade regionstyrelsen att införa parkeringsavgifter på de personalparkeringar som bedöms ha ett marknadsvärde. Efter det har Skatteverket återkommit med sitt beslut som fastställer att de personalparkeringar som har ett marknadsvärde är föremål för skatt.

– Vi har fått beslutet av Skatteverket och parkeringarna på våra sjukhus i Linköping, Norrköping, Motala och Finspång är i dag en obeskattad förmån till de anställda, precis som vi konstaterade vid regionstyrelsens principbeslut. Detta måste vi nu så snabbt som möjligt reglera via införande av parkeringsavgift, säger regionstyrelsens ordförande Mats Johansson (S).

Beslutet från Skatteverket innebär en eftertaxering från och med 1 januari 2016.

– Vi kommer inte låta våra medarbetare riskera eftertaxering utan den skatteskuld som uppstått kommer vi som arbetsgivare betala till Skatteverket tills parkeringsavgifterna är införda, säger regiondirektör Mats Uddin.

Införandet av parkeringsavgift gäller alla regionens verksamheter där det finns personalparkering. Om parkeringen har ett marknadsvärde ska en avgift tas ut. Det innebär att även medarbetare som tidigare förmånsbeskattats för en parkeringsplats i stället kommer att få betala en avgift. Det rör sig främst om parkeringar i centrala Linköping.

Något exakt datum för när parkeringsavgiften börja gälla är ännu inte bestämt. Det beror på att de praktiska förberedelserna kring införandet måste bli färdiga.

– FM-centrum har under hösten tittat på olika betalningsalternativ för att hitta en gemensam lösning som ska fungera bra på alla sjukhusen. Arbetet med den praktiska hanteringen är i full gång men detaljerna är inte klara vilket innebär att vi inte har svar på alla frågor i nuläget, säger Susanna Roback, produktionsenhetschef, FM-centrum.  

Mer information om hur det ska fungera praktisk för samtliga medarbetare kommer i god tid innan förändringen startar.


2016-12-05
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-12-05