Göm menyn

Praktikplatser

LiU och andra myndigheter har fått i uppdrag av regeringen att tillhandahålla praktikplatser för nyanlända (och personer med funktionsnedsättning) under en treårsperiod med början 2016.

Mer information om uppdraget finns också på Arbetsgivarverkets hemsida. Om man inte har senaste pdf-läsaren kan man ladda ner blanketterna och spara i den version datorn har. Perioden bör vara mellan två och sex månader och syftet med praktiken är:

”att nyanlända arbetssökande, såväl kvinnor som män, ska få utveckla sina kunskaper i det svenska språket, få ett ökat nätverk och få kunskap om arbete på statliga myndigheter, vilket kan förbättra deras möjligheter till ett framtida arbete oavsett arbetsmarknadssektor.”

Praktiken ska vara möjlig att kombinera med exempelvis SFI.

Vid intresse och möjlighet att ta emot en praktikant; ta kontakt med HR funktionen via hr@ike.liu.se

 


2016-11-28
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-11-28