Göm menyn

Stipendier från Johan Throne-Holsts stiftelse

Henning och Johan Throne-Holsts stiftelse bildades 1976 genom en donation från Aktiebolaget Marabou. Stiftelsens syfte är att främja forskning inom human nutrition och näraliggande vetenskaper i Sverige och Norge. Stiftelsen delar årligen ut 1 - 2 miljoner SEK.

Under 2017 utlyser stiftelsen följande stipendier för forskning inom human nutrition och näraliggande vetenskaper:

  • Postdoc stipendier för forskning utanför den sökandes eget land. Stipendierna kan beviljas företrädesvis inom 6 år efter disputationen och avser att täcka forskarens kostnader för resa och uppehälle under ca 1år. Bidrag för medföljande kan även ingå
  • Stipendier till postdocs för kortare vistelse vid utländskt forskningscentrum som den sökande eller hemmainstitutionen har samarbete med för att ge möjlighet att genomföra speciella delstudier eller lära speciell teknik
  • Stipendier till forskarstuderande som behöver studera vid ett internationellt ledande centrum som ett led i sin forskarutbildning. Stipendierna beviljas för en period av 3 – 12 månader
  • Gästforskarstipendium till internationellt framstående forskare som är villig att arbeta i svenska eller norska forskargrupper under 1 – 6 månader för att stimulera kvaliteten i gruppens forskning

För ansökningsformulär och ytterligare information se stiftelsens hemsida (www.throneholst.org) eller kontakta Marianne Lindblom, tel  +46 70 375 38 34, e-mail info@throneholst.org

Ansökan för 2017 skall inlämnas senast 1 mars 2017

 


2016-11-21
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-11-21