Göm menyn

Inbjudan till LiUs arbete med bo- och samhällsexpo, Vallastaden2017

Som många av er kanske känner till så ska Linköpings universitet delta i Bo-mässan i Vallastaden 2-24 september 2017. Vi som arbetar med detta på LiUs uppdrag är Konstantin Economou, (ISAK) Malin Granath, (IEI) och Oskar Lindqvist (KOM). Vårt arbete handlar mycket om att skapa innehåll och att knyta alla nödvändiga kontakter både inåt på LiU och utåt mot samverkanspartners i staden, regionen och nationellt/internationellt. Vi kommer under resten av hösten att inventera deltagare och innehåll samt formulera ett koncept som kan göra universitetets roll och kunskapsinnehåll till en viktig del i mötet med en publik. Bomässan vill naturligtvis markera Linköping som en framtidsplats när det gäller boende, teknik och hållbarhet; mässan har formulerat devisen ”människan i centrum”. För LiUs del kan det ju förstås handla om att visa våra perspektiv, kompetenser och resultat i en fördjupad diskussion om det samhälle vi alla bidrar till att bygga.

Vi vill nu sprida denna information till er på fakultets- och institutionsnivå för att uppmuntra till kontakt med oss och till förslag på innehåll, aktiviteter och visningar ni skulle vilja vara med att skapa tillsammans med oss. Det finns möjligheter till olika typer av deltagande:

Vi arbetar just nu med tre olika typer av gestaltade rum; utställning, aktivitet och uppvisning. Här kan vi alltså tänka oss att skapa till exempel tematiskt sammanhållna utställningar baserade på olika forskningsperspektiv, eller föra samman utbildningar, externa aktörer, konferenser och möten (aktiviteter). Vi kommer givetvis också att kunna visa upp viktiga och angelägna forskningsresultat. Målet är att universitetet under denna period ska kunna fylla vår del av Vallastaden med aktiviteter, forskare, lärare och framför allt med vårt innehåll och våra kunskaper. Så, idéer som bidrar till detta från verksamheterna står i centrum.

Ta gärna kontakt med oss för mer information och diskussion om möjliga projekt. Vi har också tagit fram en anmälan/ansökningsblankett (se attachment) som hjälper till att formulera olika idéer som era medarbetare ute på avdelningar och forskargrupper mm. skulle vilja föreslå. Vi kommer att under november samla alla förslag för att under december sammanställa och börja undersöka genomförande och produktion. Vårt arbete kommer att rapporteras i ett första steg till LiUs ledning i januari för beslut och resursallokering. Under våren kommer sedan LiUs bidrag att produceras och gestaltas.

 

Vi vill gärna ha in förslag på max två A4-sidor i denna mall senast 1 december:

Konstantin Economou
011-36 31 65
konstantin.economou@liu.se

Malin Granath
013-28 89 21
malin.granath@liu.se

Oskar Lindqvist
013-28 58 53
oskar.lindqvist@liu.se


Linköpings kommun om Vallastaden (www.vallastaden2017.se):

Vallastaden är en satsning för att bygga samman Linköpings innerstad med universitetet och Mjärdevi. Genom att knyta ihop och ta tillvara på universitetets kreativitet, Mjärdevis kunskap och Linköpings framåtanda vill vi skapa en attraktiv stadsmiljö där människor och företag vill bo och verka.

Kunskap och lärande är själva grunden till vårt välstånd. Om vi vill fortsätta att leva väl, gäller det att ta vara på och vårda den kunskap vi har – och skapa förutsättningar för nya utbyten. Med den nya stadsdelen Vallastaden – fylld av liv, mångfald och kreativitet – vill vi skapa en plats där kunskap frodas. En plats där människor möts, och en plats som för Linköping framåt.

Under sensommaren 2017 ska Vallastaden visas upp i ett bo- och samhällsexpo. Tanken är att Vallastaden 2017 ska väcka uppmärksamhet såväl regionalt som nationellt och internationellt. Under expot kommer det att finnas ett antal visningslägenheter, och även de boende i Vallastaden kommer att öppna upp sina hus för besökare. På så sätt får Vallastadens första invånare en möjlighet att vara med och skapa stadsdelens historia, vara en del av dess första epok – och inte minst – ge ett avtryck för omvärlden.

www.vallastaden2017.se


2016-11-07
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-11-07