Göm menyn

Märta Lundqvists stiftelse

Ansökan om bidrag från stiftelsen kan sökas för medicinsk forskning vid svenska universitet på den mänskliga hjärnans område. Stiftelsen avser nu att pröva ansökningar om bidrag för år 2016/2017.

Ansökan om bidrag skall innehålla:

 •  Sökande universitet och kontaktperson/ansvarig för det forskningsprojekt ansökan avser
 •  Sökt bidragsbelopp
 •  Det forskningsprojekt för vilket bidrag söks med närmare presentation av
  - forskningen som sådan och vad som förväntas uppnås med denna,
  - den tid forskningen pågått,
  - tiden för projektet varmed avses dess varaktighet,
  - vilka forskningsresultat som hittills uppnåtts och
  - betydelsen av det som uppnåtts för att kunna förebygga hjärnskador och hjärnsjukdomar
 •  Utbetalningssätt för det bidrag som kan komma att beviljas
 •  Försäkran/förbindelse att lämna stiftelsen redovisning att det bidrag som kan komma att beviljas dels använts för sökt ändamål, dels vilka forskningsresultat som uppnåtts

Om bidrag beviljas lämnar stiftelsen sökanden besked om när redovisning skall ske.

Stiftelsen har vid tidigare prövningsförfarande fäst särskilt avseende vid att forskningen avser att förebygga uppkomsten av hjärnskador och hjärnsjukdomar hos vuxna och inte forskning som avser behandling och rehabilitering härav eller hjärnforskning särskilt inriktad på barn och ungdomar.

Ansökan om bidrag från stiftelsen skall ha inkommit senast den 9 januari 2017 till:

Märta Lundqvist Stiftelse
Advokatfirman Kjällgren AB
Box 123
461 23 TROLLHÄTTAN
Tel: 0520-47 05 00
Fax: 0520-47 05 20
eva.lang-larsson@kjallgren.se


Märta Lundqvist Stiftelse

 


2016-11-07
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-11-07