Göm menyn

Utlysning/inbjudan att nominera till Wallenberg Academy Fellows

KAW har i nära samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörs-vetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Vitterhetsakademien samt Svenska Akademien skapat ett program där landets mest lovande forskare får resurser för att utveckla sin verksamhet. Programmet omfattar unga forskare inom medicin, naturvetenskap, teknik, humaniora och samhällsvetenskap. Målsättningen med programmet Wallenberg Academy Fellows är att ge unga forskare en arbetssituation som medger fokus på forskning och möjlighet att angripa svåra och långsiktiga forskningsfrågor.

Några nyheter i 2017 års utlysning är:

  • att lärosätet endast kan nominera en intern kandidat för varje extern nominering
  • lärosätena skall eftersträva att minst 40 % av nomineringarna ska omfatta det för nomineringen underrepresenterade könet
  • LiU kan maximalt nominera 12 kandidater.
  • Forskare som erhållit rekryteringspaket inom stiftelsens satsningar på molekylärmedicin (LU,GU, LiU och UmU) eller Wallenberg Autonomous Systems Programme (KTH,CTH, LU, LiU och UmU) kan ej nomineras för ett Wallenberg Academy Fellows anslag.
  • Anslaget får maximalt belastas med 50 % av forskarens/kandidatens lönekostnader.

Har ni förslag på lovande kandidater på IKE? Observera att för varje intern kandidat önskar vi en extern sådan. Fler externa än interna är dock acceptabelt.

Skicka ert förslag med motivering inkluderande CV och publikationslista till proprefekt Peter Påhlsson senast 1 november (peter.pahlsson@liu.se), tel: 013-286824. Observera att programmet riktar sig till de mest lovande forskare. Nomineringarna går därefter vidare till LiU centralt där ärendet koordineras av Per Dannetun.

Forskare som nomineras till 2017 års utlysning ska ha erhållit doktorsexamen efter 1 januari 2009. Undantaget kan vara nominerade som erhållit sin doktorsexamen före 2009 och som på uppmaning kan dokumentera en föräldraledighet eller längre sjukskrivning som ägt rum efter doktorsexamen.

För ytterligare information se:

https://www.wallenberg.com/kaw/utlysninginbjudan-att-nominera-till-wallenberg-academy-fellows


2016-10-24
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-10-24