Göm menyn

Thuréus stiftelse ledigkungör stipendier inom odontologi och geriatrik

Thuréus stiftelse för främjande av allmän odontologisk och stomatologisk forskning ledigkungör 640 000 kr för att ”främja forskningen inom tänderna, käkarnas och munhålans område i vid bemärkelse samt med dessa sammanhängande problem, profylax och sjukdomarnas botande.”

Thuréus stiftelse för främjande av geriatrisk forskning ledigkungör 780 000 kr för att ”främja forskningen på ålderdomens område, utredning av ålderdomens problem och sjukdomar samt deras profylax och botande jämte principerna för åldringsvård. Tekniska hjälpmedel samt speciella byggnads- och inredningsproblem böra studeras.”

Webbansökan ska vara inskickad senast tisdag 8 november 2016, kl 17.00 (gäller båda stipendierna). Webbansökan nås via länken ”Logga in och ansök om stipendier” på www.uu.se/stipendier


2016-10-24
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-10-24