Göm menyn

Enskilda överenskommelser

Linköpings universitet erbjuder samtliga medarbetare möjlighet att teckna en så kallad enskild överenskommelse om extra avsättning till framtida pension (Kåpan extra) genom att medarbetaren avstår från sparade semesterdagar som ett engångsbelopp eller att avsätta ett visst lönebelopp löpande (löneväxling) uttryckt i kronor löpande. Den som önskar teckna överenskommelse om att växla sparad semester från 2016 till avsättning i Kåpan måste anmäla detta till Kåpan senast den 30 november 2016, kontakta HR funktionen för mer information, enklast via hr@ike.liu.se

Läs mer om enskild överenskommelse här;

http://liu.se/insidan/HR-Personal/enskilda-overenskommelser?l=sv


2016-10-24
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-10-24