Göm menyn

Friskvård

Vi vill påminna om möjligheten att få ersättning för friskvård för 2016.

Alla anställda vid LiU kan erhålla friskvårdsförmån. LiU bidrar med upp till 2 000 kr per kalenderår för friskvård. För att erhålla ersättning ska utlägget webbrapporteras i Primula. Skriv ut en sammanställning över det inrapporterade friskvårsutlägget och bifoga originalkvitto. Skicka underlaget till IKE kansli, HR-funktionen senast 30 November.
 


2016-10-17
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-10-17