Göm menyn

Info från Infrastruktur och service, IKE - Inventering lågtemperaturfrysar

I översynen av ett nytt avtal gällande övervakning, årlig service och felavhjälpande underhåll på lågtemperaturfrysar återstår nu i huvudsak juridisk granskning, samt inventering av objekt.

Som ett förstadium i detta kommer Veolia därför att gå ut i verksamheten och ID-märka alla lågtemperaturfrysar så att dessa, efter att avtalet är påskrivet, kan anslutas till avtalet om forskarna så önskar.  Observera att det i detta skede endast sker en märkning av objekt och alltså ingen service. Om objekt larmar/om service eller batteribyte behövs får detta under tiden beställas separat av objektsägaren via FIXA.


2016-10-17
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-10-17