Göm menyn

Info från Infrastruktur och service, IKE - Fördelning av arbetsuppgifter

Håkan Wiktander kommer att vara frånvarande från arbetet 161017-161118. Ärenden och verksamhetsfrågor hanteras även som tidigare av Region Östergötlands kundtjänst FIXA. (Ärenden till FIXA kan anmälas via telefon 010-1044000, eller på webben: http://www2.lio.se/Startsida/Verksamheter/FM-Centrum/FIXA-Kundtjanst-externa/FIXA---webb-anmalan-for-externa-hyresgaster/. För Login: Välj kund; Lösen=Hyresgäst)

För vidare frågor vänligen kontakta Veronika Brodin (enhetschef, 013-286725 veronika.brodin@liu.se).

Övriga ärenden på IKE hanteras enligt bifogad tabell (pdf)>>


2016-10-17
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-10-18