Göm menyn

Lika Villkors Nyhetsbrev 5:2016

Hoppas att ni alla har haft en skön sommar och inte tvingats köra igång med allt för högt tempo! Inom Lika villkor tar vi oss nu an de utmaningar som vi skrev om i maj/junis Nyhetsbrev. Den 14 september hade Strategigruppen för lika villkor (SLV) ett heldagsmöte för att diskutera det utvecklingsarbete som vi har påbörjat och som kommer innebära förändringar av vår organisation och vårt arbetssätt. Vi behöver mer tid för att diskutera detta och färdigställa en verksamhetsplan för Lika villkor. Nedan följer en kortfattad summering av det arbete som pågår.

Förändringar i Diskrimineringslagen

Vi fortsätter utreda och diskutera vad förändringarna för arbetet med aktiva åtgärder innebär för oss på LiU och hur det kan integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi håller i samband med denna utredning på att ta fram en ny arbetsprocess avseende arbetet med aktiva åtgärder vid LiU.
Vi koordinatorer för lika villkor och de studiesocialt ansvariga i våra studentkårer har deltagit i en träff med DO:s nätverk för jämställdhet och likabehandling i högskolan som behandlade lagändringarna och gav möjlighet till diskussioner.

Kränkande särbehandling

Den nya rutinen för ärendehantering bearbetas fortfarande. Förändringarna i Diskrimineringslagen har föranlett oss att göra en ytterligare översyn av rutinen.

EQUITAS - jämställdhetsintegrering vid LiU

Anne-Charlott Callerstig och Johanna Forsell arbetar med den förstudie som regeringsuppdraget om jämställdhetsintegrering ska utgå ifrån och som ska utmynna i identifikation av åtgärder. Ett flertal intervjuer genomförs, dokument studeras och ett digert statistikmaterial tas fram som också ska användas för publicering av en ny ”På tal om lika villkor vid LiU”. Den 27 oktober träffar vi medarbetare från Nationella sekretariatet för genusforskning (GU) för att tillsammans med LiU-ledningen redovisa och diskutera hur långt vi har kommit och hur vi tänker oss det fortsatta arbetet med uppdraget.
Den europeiska projektansökan, Horizon2020, om implementering av jämställdhetsplaner inom akademin som LiU/Lika villkor deltar i tillsammans med andra europeiska universitet och samarbetsorganisationer, har skickats in. Besked väntas under hösten.

Breddad rekrytering/breddat deltagande

Översynen av vårt arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande pågår. Universitets- och högskolerådet (UHR) meddelar att Regeringen för närvarande går igenom deras rapport ”Kan excellens uppnås i homogena studentgrupper?”. UHR anser det som troligt att ett fortsättningsuppdrag för deras räkning kommer att finnas i regleringsbrevet för 2017.

Avslutningsvis

Sammantaget innebär arbetet med ovanstående processer att vi blivit tvungna att pausa stora delar av vår utåtriktade verksamhet med informations- och utbildningsinsatser samt rådgivningsbesök. Vissa av er kommer dock bli involverade i arbetet som pågår på olika sätt. Och vi kommer hålla er alla uppdaterade om vad vi gör genom våra Nyhetsbrev!

För information om andra aktiviteter och nyheter se Lika Villkors webbplats>>

Allt gott!
Kristina & Johanna, HR-specialister och koordinatorer för Lika villkor


2016-10-05
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-10-05