Göm menyn

Projektbidrag Carnegiestiftelsen

Bidrag kan ges till forskning, undervisning och utbildning med syfte att rädda människoliv i samband med olyckor. Projektanslag med maximalt belopp 300 000:- kan utdelas. Fortsatta anslag beviljas högst tre år i följd.

Ansökningarna skall innehålla projektmotivering, forsknings- alt. undervisningsplan, ev. etiskt tillstånd, kort CV för den sökande samt kostnadskalkyl.

Ansökningar sänds till professor Eva Svanborg, Neurofysiologiska kliniken, Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping. Mail eva.svanborg@liu.se

Sista ansökningsdag fredagen den 14 oktober 2016.


2016-10-05
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-10-05