Göm menyn

Tidsbegränsat uppdrag som flyktingsamordnare

Universitetet ska aktivt arbeta för att ta tillvara den potential som nyanlända människor har och möjliggöra deras etablering i det svenska samhället. Universitetets insatser kan grupperas i fyra områden: LiU som utbildningsanordnare, LiU som arbetsgivare, LiU och studentengagemang samt LiU och samverkansuppdrag.  Med utgångspunkt i rektors beslut har två samordnare arbetat med detta uppdrag under våren 2016 för att bidra till att synliggöra det som görs, skapa länkar mellan pågående initiativ både inom och utanför LiU, samt stödja nya idéer. 

Nu söker vi en ny samordnare på 30 % då nuvarande samordnare kommer att gå i pension.

Samordningsuppdraget innefattar att ha regelbunden kontakt med LiU:s ledning, institutioner, förvaltning, studentkårer samt en rad externa aktörer i länet med syfte att kommunicera aktiviteter och initiativ som pågår vid LiU samt identifiera nya möjligheter och samarbetsområden för att gemensamt bidra till en bättre etablering för nyanlända. Uppdraget innefattar också arbete med att förmedla praktikplatser, organisera workshops, uppdatera hemsidan, bevaka arbete på andra lärosäten och följa utvecklingen nationellt med lagar och regler som berör detta område.

Det är meriterande att ha arbetat med frågor relaterade till integration och/eller lika villkor tidigare.

Är du intresserad av detta uppdrag? Tanken är att det är en medarbetare som har en anställning vid LiU som gör detta uppdrag som en del av sin anställning och att vi upprättar ett avtal om delad anställning. Både lärare och T/A-personal kan vara av intresse.

Tillträde enligt överenskommelse, dock senast 1 januari 2017 och uppdraget sträcker sig till och med hela 2017. Möjlighet till förlängning av uppdraget efter det kan bli aktuellt.

Har du frågor om uppdraget hör gärna av dig till Veronica Brodén Gyberg.

 

<<Intresseanmälan ska vara prefekt Christina Ekerfelt tillhanda senast den 13 oktober 2016, Christina.ekerfelt@liu.se>>


Med vänliga hälsningar

Maria Engelmark   Veronica Brodén Gyberg
Internationell direktör Universitetslektor
Internationella avdelningen Institutionen för Tema
maria.engelmark@liu.se veronica.broden.gyberg@liu.se
Telefon: 013-28 67 64 Telefon: 013-28 29 56
Mobil: 0700 85 05 75 Mobil: 0733 99 48 01

 


2016-10-05
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-10-05