Göm menyn

Lägesrapport LiU:s initiativ i flyktingfrågan

Universitetet ska aktivt arbeta för att ta tillvara den potential som nyanlända människor har och möjliggöra deras etablering i det svenska samhälletMålet med samordningsuppdraget är – i linje med rektors beslut - att bidra till att synliggöra det som görs, skapa länkar mellan pågående initiativ både inom och utanför LiU, samt stödja nya idéer
Universitetets insatser kan grupperas i fyra områden:

  • LiU som utbildningsanordnare 
  • LiU som arbetsgivare och forskningsinstitution
  • LiU och studentengagemang
  • LiU och samverkansuppdrag

Under 2017 kommer arbetet med flyktingfrågan att samordnas med LiU:s internationaliseringsarbete. Mer information om detta kommer senare under hösten. Nedan följer ett urval av nyheter och information. Mer information finns på hemsidan som uppdateras regelbundet. Eftersom LiU är stort och fullt av spännande verksamhet så är det toppen om vi hjälps åt att synliggöra aktiviteter och pågående initiativ av olika slag, hör gärna av er med information och tips.

Högskoleutbildade på flykt – hur tar lärosäten emot dem? 28 okt

Universitets- och högskolerådet i samarbete med Utbildningsdepartementet bjuder in till en dag med inspiration och goda exempel från i första hand svenska lärosäten, men även med internationella utblickar. Framgångsrika regionala samarbeten, snabbspår, stipendier och vikten av god vägledning är litet av det som kommer att diskuteras under dagen. Konferensen vänder sig till personer i ledningsfunktion och till ansvariga inom området, lärosätena har möjlighet att anmäla vardera fem deltagare. Konferensen filmas och webbsänds. Kontakta veronica.broden.gyberg@liu.se om du är intresserad av att delta.

Anlita en nyanländ praktikant

LiU och andra myndigheter har fått i uppdrag av regeringen att tillhandahålla praktikplatser för nyanlända under en treårsperiod med början 2016. Blanketter har utvecklats av Arbetsgivarverket och mer information om uppdraget finns också på deras hemsida.

Syftet med praktiken är att ”nyanlända arbetssökande, såväl kvinnor som män, ska få utveckla sina kunskaper i det svenska språket, få ett ökat nätverk och få kunskap om arbete på statliga myndigheter, vilket kan förbättra deras möjligheter till ett framtida arbete oavsett arbetsmarknadssektor.”  Praktiken ska vara möjlig att kombinera med exempelvis SFI.

Institutioner och enheter som är intresserade av att tillhandahålla praktikplatser (perioden bör vara mellan två och sex månader) kan kontakta Randi Hellgren och Veronica Brodén Gyberg som skickar frågan vidare för matchning till Arbetsförmedlingen. Ha i åtanke att det ibland kan vara svårt att matcha exakt utifrån det underlag ni arbetar fram, det kan istället komma ett alternativt förslag från arbetsförmedlingen. Samordning sker också där så är möjligt och lämpligt med andra praktikplatser inom Aspirantutbildningen och Korta vägen.

Medel för insatser och projekt – omgång 2

Möjligheten att äska medel utannonserades i våras för studenter och anställda för enstaka arrangemang och mindre projekt. Nu finns det möjlighet att söka pengar för aktiviteter under hösten. 

LUST-godkända studentföreningar och anställda kan söka medel för enstaka arrangemang och mindre projekt. Ansökningar (med diarienummer LiU-2016-00272) kan skickas in löpande till veronica.broden.gyberg@liu.se. Ansökan bör omfatta max 2 sidor/1000 ord samt innehålla följande:

  • en beskrivning det föreslagna arrangemanget eller projektet samt hur det relaterar till rektors beslut angående LiU:s initiativ i flyktingfrågan
  • tidsram, budget (max 30,000kr) samt ansvarig kontaktperson

Det är en fördel om fler institutioner/enheter/fakulteter/ kårer/ studentföreningar är inblandade i det föreslagna arrangemanget/projektet.

Studievägledningen, arbetsförmedlingen och nyanlända akademiker

Genom finansiering från tidigare fundraisingkampanjer har LiU:s centrala studievägledning tillfälligt fått resurser för att kunna utöka erfarenhetsutbyte med arbetsförmedlingen som ansvarar för etableringsfasen

LiU delar ut online-licenser till Erasmus språkkurs i svenska

LiU:s Internationella avdelning fått 300 nätbaserade svenskkurser avsedda för flyktingar och asylsökande. Kurserna, som finansieras av EU-kommissionen, kan användas under ett år och går att följa var och när som helst så länge man har internetuppkoppling. De delas ut till intresserade som har kommit i kontakt med LiU via t ex föreläsare eller studievägledare. Personal som möter asylsökande eller flyktingar som vill ha ytterligare en väg till att lära sig svenska får gärna hänvisa till de nätbaserade kurserna och LiU:s kontaktperson Helena Iacobaeus. Mer info på LiU:s hemsida och UHR.

Arbete om valideringsprocesser

Det sker en hel del arbete nationellt och på lärosätena om validering. Några exempel listas nedan och en rapport från Lunds universitet bifogas.

Avhandling om kärlek och partnermigration

Rapport om ensamkommande barn

Tidigare artiklar från LiU-nytt

Arbetsterapi i flyktingfrågan

Vad kan arbetsterapeuter göra i flykting- och integrationsfrågor? Området är en ny arena för ett yrke i förändring och frågorna lyfts på ett seminarium i Norrköping i veckan.

LiU-studenter tränar nyanlända

Många nyanlända ungdomar vill börja spela fotboll. Men de flesta klubbar är redan fulla. Då fick Tina Neset på Tema M en idé, varför inte fråga LiU:s två studentfotbollsklubbar?

Akademiskt möte för asylsökande

Ett 25-tal asylsökande hade nappat på inbjudan till café och akademiskt möte på Campus Norrköping. Bakom inbjudan stod två lärare och forskare på ISV. Som redan planerat för fler möten.

Framtidens nobelpristagare

I höstas började Anna Lindström och Monika Lopez på IKK, var för sig, fundera på vad de, i LiU:s namn, kunde göra för nyanlända flyktingar. Nu har de fått 30 000 kronor för att genomföra sin idé.

Flyktingfrågan engagerar

Intresset för att engagera sig i flyktingfrågan har varit över förväntan. Universitetets två samordnare har fått mängder av mail som redan resulterat i konkreta planer och aktiviteter.

Beslut i flyktingfrågan

Den 2 december 2015 tog rektor beslut att utse Per Larsson till särskild samordnare för universitetets insatser i flyktingfrågan. Till stöd för honom utsågs Veronica Brodén Gyberg.

LiU tar initiativ i flyktingfrågan

De senaste månadernas utveckling av flyktingsituation saknar motstycke i modern tid. Rektor har därför fattat beslut om att utse en person som ska samordna universitetets initiativ i flyktingfrågan.

ETT URVAL AV LÄNKAR 

 


2016-10-05
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-10-05