Göm menyn

Resebidrag från Knut och Alice Wallenbergs jubileumsfond

Resebidrag kan erhållas av forskare anställda vid LiU som avlagt doktorsexamen (motsvarande) och doktorander. För båda gäller att de vid sista ansökningsdag inte fyllt 40 år och är anställda vid Linköpings universitet. Företräde till bidrag ges till den som avlagt doktorsexamen (motsvarande. Bidrag beviljas inte till resa eller besök som äger rum före sista ansökningsdag 30 oktober 2016.

Mer information och ansökningsblanketter finns på:

www.liu.se/kaw


2016-10-05
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-10-05