Göm menyn

Info vägarbete

Fr o m måndag 3/10 kommer arbete med att förstärka en del av kulvert Medicingången påbörjas, mellan hus 008 och hus 448, den absolut smalaste sektionen av Sjukhusvägen. Arbetet ligger till stor del i befintlig gata och hela gångbanan. Se även bif snabbskiss (gröna figurer=vägarbete, cyan pilar=gångstråk)

Detta innebär att trafik kommer ha begränsad framkomlighet som styrs av tillfälliga trafikljus och ibland trafikvakter. Gång och cykeltrafik kommer ledas om förbi gatuarbetet via en provisorisk gångbana som beläggs med asfalt för erforderlig tillgänglighet.

Vägarbeten med begränsad framkomlighet planeras pågå ca 4 veckor.


2016-10-05
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-10-05