Göm menyn

Nytt från Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF

SSF har tagit fram en ny strategi som ska gälla för åren 2017-2021. Strategin utgår från stadgarna som anger att SSF ska finansiera forskning inom teknik, medicin och naturvetenskap med syftet att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Den nya strategin innebär att finansieringsnivån höjs och att det blir mer fokus på teknologier samt hur forskningen får genomslag i samhället.
SSF kommer också att öka sin finansiering av svensk forskning till en miljard.

Läs mer om vilka områden och program vi satsar på på vår webb >>


2016-09-26
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-09-26