Göm menyn

Studieadministrativ kurs

Kursen hanterar de administrativa system och administrativa rutiner som en student möter från att de anmäler sig till en utbildning vid Linköpings universitet tills att man tar ut sin examen och blir en LiU-Alumn.

Kursen hanterar hela flödet från start till mål. Den vänder sig till alla anställda (både lärare och administratörer) som arbetar med studieadministration. Under höstterminen har vi två kurstillfällen, 13/10 samt 8/12.

Syftet med kursen är att förklara helheten hur alla system och rutiner hänger ihop. Som personal på Linköpings universitet får man i olika sammanhang frågor från studenter och annan personal. Oftast har man dock endast kännedom om sin egen del i flödet. Tanken med kursen är också ge information om vart en student kan vända sig om man vill ha ytterligare information om en specifik fråga.

Mer information och anmälan:
http://liu.se/insidan/HR-Personal/kompetensutveckling/studadm-kurs


2016-09-12
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-09-12