Göm menyn

"Ett LiU för alla"

Nu är utställningen ”Ett LiU för alla” klar. Den finns i Valla-biblioteket och vi vill öppna den gemensamt på måndag 12 september kl 11:45. 

Utställningen visar upp några av de aktörer som arbetar på LiU med jämställdhet och lika villkor. Det blir både en historisk odyssé och smakprov på vad som är aktuellt. Vi vill synliggöra hur viktigt detta arbete har varit och fortfarande är för att Linköpings universitet ska vara en utbildningsmiljö där alla känner sig välkomnade och ges samma möjligheter. 

Det är Genuslektorerna, Lika Villkor, Forum för genusvetenskap och jämställdhet, LinTek, StuFF och Tema Genus som har arbetat med utställningen.


2016-09-12
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-09-12