Göm menyn

Svenska för anställda med annat modersmål

Linköpings universitet har riktlinjer för språkanvändningen inom universitetet som sätter upp mål för kunskaperna i svenska hos alla anställda. För att möta dessa krav erbjuder vi sedan vårterminen 2011 ett utökat program i svenska för universitetsanställda med annat modersmål.

Under höstterminen erbjuder vi kurser på nivåerna A1/A2 och B1 samt på övriga nivåer om tillräckligt intresse finns. Utöver detta tar vi i mån av tid och efter överenskommelse emot uppdrag om språkhandledning enskilt eller i grupp på alla nivåer (A1-C2).

Mer information och anmälan: http://www.liu.se/ikk/svenska-for-utlandska-studenter/swedish-for-employees

Anmälan är fortfarande öppen!


2016-09-05
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-09-05