Göm menyn

Percy Falks Stiftelse

Det är återigen dags för ansökningar av bidrag ur Percy Falks Stiftelse för forskning beträffande prostatacancer och bröstcancer.

Fonden instiftades 2001 genom testamente av direktör Percy Falk, Stockholm. Stiftelsen skall genom anslag främja vetenskaplig forskning och undervisning eller studieverksamhet i Sverige rörande prostatacancer och bröstcancer.

  • Anslag kommer att utdelas under mars månad 2017.
  • Tillgängligt belopp för utdelning är 2 000 000 kronor.
  • För att komma i fråga för bedömning skall ansökan vara stiftelsen tillhanda senast den 22 oktober 2016.

Ansökningsblanketter kan rekvireras från stiftelsens ordförande, civ.ing. Tomas Kramar, på mailadressen: tomas_kramar@hotmail.com


2016-09-05
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-09-05