Göm menyn

Intresseanmälan för äskande av ALF-investeringsmedel 2017

IKE erhåller en årlig tilldelning av ALF-budget för forsknings-infrastruktur. Det är nu dags att inkomma med intresseanmälan för äskande av investeringsmedel för 2017.

Intresseanmälan skall vara Peter Påhlsson (peter.pahlssonn@liu.se) med kopia till Ann-Christine.Gilmore-Ellis@liu.se tillhanda senast måndag 26 september kl. 16:00. För sent inkommen ansökan kommer ej att behandlas.
Institutionsstyrelsen kommer sedan att väga inkomna äskande mot eventuella andra investeringar. Anmälan är öppen för alla tillsvidareanställda lärare.

Vid eventuella frågor i samband med denna ansökningsomgång kontakta: Peter Påhlsson, proprefekt, telefon: 013‐28 68 24, e‐post: peter.pahlsson@liu.se

Sökande ombeds att beakta IKE:s fördelningsprinciper:

  1. Ansökningar av avancerad ny teknisk utveckling eller uppgradering av befintlig utrustning av största vikt för forskningen på IKE kommer att prioriteras
  2. Utrustningen ska i så stor utsträckning som möjligt vara tillgänglig för andra forskare
  3. Ansökningar som omfattar flera forskargrupper prioriteras. Sökande bör ha externa anslag
  4. Eventuell medfinansiering för inköp ska specificeras
  5. Ansökningar som omfattar dyrbar utrustning över 3 prisbasbelopp (ca 133.000:-) kommer att prioriteras
  6. OBS! Om upphandling inte initieras inom 9 månader förfaller tilldelningen

För fullständig information om principer för ALF-investeringar inom IKE hänvisas till styrelsebeslut per 2015-09-14 (pdf)>>

Intresseanmälan (pdf)>>


2016-09-05
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-09-05