Göm menyn

Brandutbildningar för laborativ personal

Nu finns det nya tillfällen för ”Brandskyddsutbildning för dig som arbetar i laboratoriemiljö” som anordnas i samarbete med Region Östergötland. Utbildningen till alla som arbetar i eller i anslutning till en mer riskfylld miljö. Utöver grundläggande kunskaper om brandsäkerhet och brandsläckning behandlas särskilda risker med tex brandfarliga varor.

För mer information och anmälan, se: http://liu.se/insidan/miljo/laboratoriesakerhetshandboken/brandskydd/utbildning-information/brandskydd_lab?l=sv


2016-08-29
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-08-29