Göm menyn

Nya rutiner i miljörummet för farligt avfall!

Strax innan sommaren hade vi ett tillbud med bristande ventilation i miljörummet för farligt avfall på plan 7 i cellbiologihuset. Problemet är åtgärdat men IKEs labsäkerhetsgrupp beslutade efter det att begränsa behörigheten till rummet samt att ändra rutinerna för avlämning av kemikalier och farligt avfall.

Om du behöver slänga kemikalier, ta i första hand kontakt med ansvariga för farligt avfall Elisabet Hollén eller Mats Söderström och bestäm en tid. Om ingen av dem är anträffbar kan ditt lokala kemikalie- eller miljöombud hjälpa dig.

Kontaktuppgifter:


2016-08-29
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-08-29