Göm menyn

Mitt Livs Chans

Är du intresserad av mångfald och kan tänka dig att vara mentor för en person med utländsk bakgrund?   

Jag är programansvarig för Aspirantutbildningen som är en ettårig utbildning för utländska akademiker. Studenterna har för avsikt att stanna i Sverige och få jobb på den svenska arbetsmarknaden. Aspirantutbildningen samarbetar med Mitt Livs Chans för att få ut flera av våra studenter på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning. Mitt Liv har ett mentorsprogram som är beskrivet i medföljande dokument. Flera av våra studenter deltar parallellt även i mentorsprogrammet. Claire Karlsson som driver Mitt Liv i Östergötland är en tidigare student på Aspirantutbildningen och hon beskriver uppdraget så här:

Syftet med mentorsprogrammet är att öka mångfalden på den svenska arbetsmarknaden och att tillvarata viktig kompetens.

Som mentor får du en ökad insikt i mångfaldsfrågan och möjlighet att på en individuell nivå stötta en person med utländsk bakgrund som drömmer om ett jobb på den svenska arbetsmarknaden. Du får möjlighet att praktiskt arbeta med coachning och handledarskap. Som mentor i Mitt Liv tilldelas du en adept utifrån utbildning, erfarenhet eller kompetens. Adepten, som har utländsk bakgrund, har sökt till Mitt Liv för att få en personlig och professionell kontakt och en djupare förståelse för den svenska arbetsmarknaden. Mentorn och adepten träffas ca en gång per månad.

Vi söker mentorer från alla branscher och kompetensområden då våra kursdeltagare (adepter) har olika utbildningsbakgrund och erfarenheter. Vi vill att mentorerna är engagerade, nyfikna, goda lyssnare och har förmåga att stötta en person utifrån personens unika förutsättningar och mål. Många av Mitt Livs mentorer har ledarerfarenhet men det är inget krav. Ett engagemang och ett intresse av att lära sig nytt kan väga upp om man saknar dokumenterad ledarerfarenhet. 

Här kan ni söka direkt:

http://mittliv.com/adept-mentorprogram/mentorprogram/ansok-till-att-bli-mentor/ansokningsformular-for-mentor

Mentorsutbildningen börjar 22:e september.

För er som vill veta mer först hör av sig till mig eller Claire Karlsson så kan vi ordna ett informationsmöte.

Läs mer om Mitt Livs Chans (pdf)>>


Med vänlig hälsning
Ulrika Axelsson
Föreståndare för Språkverkstäder vid Campus Valla och Campus US
Programansvarig för Aspirantutbildningen


2016-08-16
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-08-16