Göm menyn

Språk- och översättningstjänster överprövat, avtalslöst just nu

Det statliga ramavtalet för språktjänster som LiU tidigare använt sig av slutade gälla 30 juni. En ny upphandling har gjorts av Statens inköpscentral (SIC) men är just nu överprövad och LiU är därmed avtalslöst avseende språk- och översättningstjänster.

Tills dess att ett nytt ramavtal finns på plats får språk- och översättningstjänster direktupphandlas enligt gällande regler och riktlinjer (se https://liu.se/medfak/ike/internt/upphandling-och-inkop?l=sv). Beställning av direktupphandlingen görs via fritextformuläret i LiU-Inköp/Proceedo.

Vi kan nämna att ett antal lärosäten planerar att göra en egen upphandling som är mer anpassad efter de behov som vi har för tjänsterna men uppstart för denna upphandling ligger en bit framåt i tiden.


2016-08-15
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-08-15