Göm menyn

Systembolagets Alkoholforskningsråd

Systembolagets Alkoholforskningsråd lämnar stöd till såväl samhällsvetenskaplig som medicinsk alkoholforskning. Forskning av särskild betydelse för det förebyggande arbetet mot alkoholskadorna prioriteras.

Systembolaget har uppdragit åt rådet att i årets ansökningsomgång, med beaktande av sedvanliga krav på vetenskaplig kvalitet, prioritera:

  1. Samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig alkoholforskning
  2. Klinisk/patientnära forskning
  3. Preklinisk, medicinsk och biomedicinsk forskning

Rådet stödjer i huvudsak tillämpad forskning och finansierar projekt med upp till 500 000 kronor, för årets utdelning disponerar rådet 7 miljoner. Medel för ett projekt medges i högst fem år och anslås för ett år i taget.

Ansökan skall ge en tydlig bild av metod, budget samt syftet med forskningen. I ansökan skall framgå hur resultaten skall spridas inom och utom vetenskapssamhället. Sökande skall vara disputerad.

Rådet beslutar oberoende av Systembolaget om inkomna ansökningar, utifrån projektens vetenskapliga kvalitet och samhälleliga relevans. 

Administrationen sköts av CAN. Ansökningar lämnas via rådets ansökningssystem. Efter att ansökan har skickats in elektroniskt, skrivs första sidan ut för underskrift av huvudsökande samt av prefekt eller motsvarande. Originalet postas så snart som möjligt till Systembolagets Alkoholforskningsråd, CAN, Box 70412, 107 25 Stockholm. Besked om utfall lämnas efter fördelningsmötet i december och därefter kan medel för 2017 rekvireras.

Sista ansökningsdag är den 15 september 2016, klockan 16.00

http://can.se/-/SRA/


2016-05-23
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-05-23