Göm menyn

Utrymningsövning i Växthuset, hus 511

En utrymningsövning med rökfyllda trapphus och räddningstjänsten på plats arrangerat av IMH, IKE samt LiU centralt. Det fick medarbetare och studenter i hus 511-001(Växthuset) chansen att prova på under onsdagen. Nu summeras intrycken och resultaten.

Giftig rök

Brandrök är mycket giftig och man ska aldrig gå igenom ett rökfyllt rum. Två eller tre andetag av den giftiga röken gör dig medvetslös. Därför är det extra viktigt att alltid välja en annan väg om man stöter på rök i t ex ett trapphus. I dagens övning sprutades disco-rök ut i de två större trapphusen för att låta folk öva på att hitta en alternativ väg ut ur byggnaden. De allra flesta lyckades bra med detta.

Avrapportering till räddningstjänstenUtrymningsledare med gula västar

Systemet för utrymning av lokalerna på Campus US bygger på att byggnaden är indelad i olika utrymningszoner. I varje zon hänger en gul väst och ett utrymningskort med instruktioner. När larmet går ska närmsta person (som känner sig manad) ta på sig västen och ansvara för att just den zonen utryms. Det rapporteras sedan till räddningstjänsten på återsamlingsplatsen. På det viset får räddningstjänsten veta vilka delar av huset som är kontrollerade och inte. Det sparar tid.

Rapportering

Nu kommer en rapport från övningen att sammanställas och alla lokala brandombud kommer få information och diskutera resultatet. Alla berörda avdelningar i huset bör också diskutera övningen på sina gemensamma möten framöver. Förhoppningsvis kan alla dra lärdomar av övningen och vara väl förberedda för den händelse det blir allvar någon gång.

 

Läs mer


2016-05-16
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-05-16