Göm menyn

Fördelning av fakultetsmedel till lärare som enligt IKEs arbetsfördelningsmodell presterat mer än 17

Fördelningen av totalt 10 Mkr till lärare som enligt IKEs arbetsfördelningsmodell presterat mer än 1700 poäng under år 2015, i enlighet med institutionsstyrelsens beslut den 7 april 2016, dnr IKE-2016-00150, är nu beslutad. Omföring av medlen till de lärare som berörs kommer att bokföras under juni månad och berörda lärare kommer att få besked om detta via e-post.


2016-05-10
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-05-10