Göm menyn

Inbjudan till LiTHs utbildningsdag 31/5

Välkommen till tekniska högskolans utbildningsdag tisdag 31 maj 2016

Att ge utbildningar av hög kvalitet är avgörande för Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, såväl nu som inför framtiden. Hård konkurrens om studenter, snabba förändringar inom teknik och näringsliv och nya krav och önskemål från det omgivande samhället gör att vi ständigt behöver arbeta med kvalitet och innehåll i våra utbildningar.  Därför inbjuder vi till en utbildningsdag för att diskutera Tekniska högskolans utbildningar ur olika synvinklar. Syftet med dagen är att utbyta goda idéer och att få inspiration för att behålla och utveckla den höga kvaliteten hos våra utbildningar.

Temat för året är Återkoppling inom utbildning – vad, varför och hur?
Temat är valt utifrån resultatet av studentundersökningen vid LiU.

Program och anmälningsformulär hittar du på www.lith.liu.se/utbildningsdag/utbildningsdag-2016


2016-05-02
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-05-02