Göm menyn

Hjärnfonden utlyser Post-doc stipendier

Varje år delar Hjärnfonden ut stipendier och anslag till neuroforskare vid de svenska universiteten. Samtliga ansökningar bedöms av Hjärnfondens Vetenskapliga nämnd.

Årets ansökningsomgång öppnas den 29 april 2016. Ansökan måste lämnas in elektroniskt via Hjärnfondens hemsida. Observera att sista ansökningsdag är onsdagen den 8 juni 2016 kl 23.59.

Hjärnfondens stipendium på 300 000 kronor avser forskning inom neuroområdet under ett år. Stipendierna är öppna för sökande med svensk doktorsexamen och kan sökas för en period av 12 månader på heltid alternativt utnyttjas minst på halvtid. I normalfallet skall den sökande ha disputerat vid ansökningstillfället men det finns möjlighet att komplettera ansökan med examensbevis fram till oktober (exakt datum i ansökningssystemet). Doktorsexamen ska inte vara äldre än fem år men undantag medges för till exempel AT-tjänstgöring. Tillträde till stipendiet ska i normalfallet ske senast 1 juli 2017.

I år utlyser vi dessutom ett särskilt anslag för forskning om traumatisk hjärnskada.

För mer information om Hjärnfondens postdoktorala stipendier samt länk till det elektroniska ansökningssystemet, läs här: http://www.hjarnfonden.se/forskning/sok-stipendium-och-anslag-2/postdoc-stipendium-och-anslag/

Annons (pdf)>>


2016-05-02
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-05-02