Göm menyn

Programbidrag inom strategiska forskningsområden 2016

Forte stödjer forskning av hög kvalitet som är relevant för samhällsområdena hälsa, arbetsliv och välfärd

För att stärka forskningsmiljöer inom områden med betydande behov och samhälleliga utmaningar utlyses ett antal programbidrag. Utlysningen gäller fem prioriterade forskningsområden och vill bidra till långsiktig kunskapsuppbyggnad och kompetensutveckling.
Programbidrag beviljas för 3 + 3 år med början 2017 och varje bidrag omfattar preliminärt 3-4 miljoner kronor per år. Inom varje område beräknas 3-4 program kunna beviljas.

Mer information>>
In English>>


2016-04-25
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-04-25