Göm menyn

Introduktion till Regulatory Affairs inom läkemedelsutveckling

Vid framtagande av nya läkemedel är nyckeln till framgång att säkerställa att regelverket och myndighetskraven följs i alla led i forsknings- och utvecklingsarbetet. Att göra rätt från början sparar tid och pengar och är ofta skillnaden mellan succé och misslyckande. Detta är utbildningsdagen för dig som behöver en aktuell överblick över gällande regelverk och hur du säkerställer tillräcklig regulatorisk dokumentation i alla faser av ett läkemedels utvecklingsprojekt med fokus på tidig fas. För mer detaljerad information:

https://www.lakemedelsakademin.se/produkt/introduktion-till-regulatory-affairs-for-dig-pa-det-forskande-lakemedelsbolaget-en-overblick-4/

Tid: 2016-06-01, kl. 09:00 - 17:00
Plats: Valeriana, Medicinska fakulteten, Linköping

Sista anmälningsdag: 2016-05-27


2016-04-25
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-04-25