Göm menyn

SSMFs Stora anslag - Etableringsstöd till yngre forskare

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning utlyser ett 4-årigt etableringsstöd för yngre forskare på hel- och halvtid,  de senare avsedda för klinisk verksamma forskare, samt ett tillhörande driftskostnadsanslag.

Etableringsstödet tilldelas för 2 år med förlängning ytterligare två efter godkänd forskningsrapport. Syftet är att ge yngre, lovande forskare möjlighet att etablera sig som självständiga forskare. Stödet är inriktat mot disputerade forskare med postdoktoral meritering. Heltidstjänsten kan kombineras med max 20 procents bisyssla, exempelvis klinisk tjänst.
Ansökningsperioden pågår från 15 april till 15 maj.

Ansök här>>

Utlysning (pdf)>>


2016-04-11
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-04-11